การตั้งค่าทั่วไป

HuiMing avatar
8 articles in this collection
Written by HuiMing

ใช้ Easystore เป็นหมวดหมู่ / เนื้อหาฐานเว็บไซต์ (ไม่แสดงราคา )

บทความนี้แสดงวิธีปิดการใช้งานระบบการกำหนดราคาและระบบตะกร้าสินค้า
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

เปลี่ยน "ภาษา" ในหน้าดูแลระบบ

เปลี่ยนภาษาในหน้าเมนูการดูแลระบบของคุณ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

ปุ่ม " พนักงาน "อยู่ตรงไหน ??

ทำไมปุ่มพนักงานไม่แสดงในหน้า Admin? มันทำงานยังไง?
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

สลับการเป็นเจ้าของร้านค้า

คุณสามารถเปลี่ยนความเป็นเจ้าของร้านค้าไปยังอยู่อีเมลอื่น
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

เพิ่ม ผู้ใช้ใหม่ หรือ แอดมิน

คู่มือนี้จะช่วยคุณในการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ เช่น พนักงานที่ทำงานในร้านของคุณ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

เปลี่ยน "สถานะ " ของร้าน

แสดงสถานะร้านค้า 'กำลังทำงาน' หรือ 'อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา' เพื่อแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

สร้างร้านค้าใหม่โดยการใช้บัญชีอีเมล์เดิม

รู้วิธีจัดการร้านค้าหลายร้านด้วยบัญชีอีเมล์เดียว
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

เปลี่ยนชื่อ "ร้าน " ของคุณ

คำแนะนำในการเปลี่ยนชื่อร้านค้าของคุณ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago