สินค้า และ คอลเลคชั่น

Sky avatar
27 articles in this collection
Written by Sky

ปรับแต่งผลการค้นหาสินค้าของคุณ

เปลี่ยนค่าผลลัพธ์และเปลี่ยนเป็นผลการค้นหาที่คุณต้องการ
Sky avatar
Written by Sky
Updated yesterday

แสดงสินค้าเพิ่มเติมในหน้าคอลเลคชั่น

Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

ย้าย คำอธิบายรายละเอียดสินค้าจาก ซ้ายไปขวา

บทความนี้จะสอนให้คุณเรียนรู้วิธีการย้ายคำอธิบายรายละเอียดสินค้าจาก ซ้ายไปขวาได้
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

เปิดใช้งานปุ่ม Wishlist ที่สินค้า

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเพิ่มปุ่ม Wishlist ไปยังร้านค้าของคุณ
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

แสดงคอลเลคชั่นเป็นตารางรูปภาพที่คลิกได้

ใช้รูปภาพเพื่อแสดงหมวดหมู่สินค้าของคุณแทน
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

ใช้คำอธิบายสินค้าเดียวกันกับสินค้าทั้งหมด

คู่มือนี้จะช่วยคุณสร้างคำอธิบายที่ปรากฏในทุกคำอธิบายของทุกหน้าสินค้า
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

ขายสินค้าที่สามารถดาวน์โหลด ได้เช่น Ebook หรือสินค้าดิจิทัล

คู่มือนี้จะแสดงวิธีการที่คุณสามารถขายและแนบสินค้าดิจิตอลของคุณได้ที่ร้านค้าของคุณ
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

เพิ่มสินค้ากับตัวแปร

เรียนรู้ในการเพิ่มสินค้า กับตัวแปร เช่น สี , ขนาด , รุ่น , และอื่นๆ
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

เพิ่มสินค้า

คู่มือนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับการสร้างสินค้าภายใน Admin ของ EasyStore
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago