เนื้อเรื่องคอนเทนต์ และ การนำทาง

HuiMing avatar
10 articles in this collection
Written by HuiMing

ลบเส้นขอบของตาราง

คู่มือนี้แสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถแทรกตาราง / คำอธิบายของคุณได้อย่างไรโดยไม่ต้องมีเค้าร่าง (เส้นขอบ)
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

เพิ่มสถานที่ (location ​) ร้านของคุณ

วางแผนที่ google เพื่อแสดงที่ตั้งธุรกิจของคุณ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

สร้างศูนย์ช่วยเหลือ ( Help center )ในเว็บไซต์ของคุณ

ช่วยให้คุณแสดงคำถามทั่วไปและให้คำตอบกับลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

เพิ่ม autoplay Youtube video ในหน้าเพจคอนเทนต์

เรียนรู้วิธีเพิ่มวิดีโอ YouTube และเล่นอัตโนมัติในหน้าเนื้อหา
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

เพิ่มรูปภาพที่คลิกได้ในเพจคอนเทนต์

เรียนรู้วิธีนำลูกค้าของคุณไปยังหน้าอื่นโดยใช้ภาพที่คลิกได้
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

เพิ่มหน้าคอนเทนต์ไปยังร้านค้าของคุณ

บทความนี้แสดงรายละเอียดของการสร้างหน้าคอนเทนต์
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

แก้ไขเนื้อเรื่องหน้าหลัก

บทความนี้แสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถแก้ไขเนื้อหาของหน้าหลักได้อย่างไร
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

ปรับแต่งแถบเมนูด้านบน

ทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้บนเมนูหลักและวิธีการทำงาน
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

ปิดการใช้งานฟังค์ชั่น เลือก และ copy ในร้านของคุณ

เพื่อป้องกันบุคคลอื่นคัดลอกเนื้อหาของคุณไป
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

เพิ่มฟังค์ชั่น Blog

แนะนำคุณหากต้องการเพิ่มฟังค์ชั่น Blog ใน EasyStore
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday