เนื้อเรื่องคอนเทนต์ และ การนำทาง

HuiMing avatar
10 articles in this collection
Written by HuiMing

ลบเส้นขอบของตาราง

คู่มือนี้แสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถแทรกตาราง / คำอธิบายของคุณได้อย่างไรโดยไม่ต้องมีเค้าร่าง (เส้นขอบ)
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

เพิ่มสถานที่ (location ​) ร้านของคุณ

วางแผนที่ google เพื่อแสดงที่ตั้งธุรกิจของคุณ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

สร้างศูนย์ช่วยเหลือ ( Help center )ในเว็บไซต์ของคุณ

ช่วยให้คุณแสดงคำถามทั่วไปและให้คำตอบกับลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

เพิ่ม autoplay Youtube video ในหน้าเพจคอนเทนต์

เรียนรู้วิธีเพิ่มวิดีโอ YouTube และเล่นอัตโนมัติในหน้าเนื้อหา
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

เพิ่มรูปภาพที่คลิกได้ในเพจคอนเทนต์

เรียนรู้วิธีนำลูกค้าของคุณไปยังหน้าอื่นโดยใช้ภาพที่คลิกได้
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

เพิ่มหน้าคอนเทนต์ไปยังร้านค้าของคุณ

บทความนี้แสดงรายละเอียดของการสร้างหน้าคอนเทนต์
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

แก้ไขเนื้อเรื่องหน้าหลัก

บทความนี้แสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถแก้ไขเนื้อหาของหน้าหลักได้อย่างไร
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

ปรับแต่งแถบเมนูด้านบน

ทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้บนเมนูหลักและวิธีการทำงาน
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

ปิดการใช้งานฟังค์ชั่น เลือก และ copy ในร้านของคุณ

เพื่อป้องกันบุคคลอื่นคัดลอกเนื้อหาของคุณไป
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

เพิ่มฟังค์ชั่น Blog

แนะนำคุณหากต้องการเพิ่มฟังค์ชั่น Blog ใน EasyStore
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago