การบริหารจัดการลูกค้า

Sky avatar
8 articles in this collection
Written by Sky

เปิดใช้งานให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณผ่านทาง"หมายเลขโทรศัพท์"

สอนให้คุณให้คุณรู้วิธีการเปิดการใช้งานเข้าสู่ระบบผ่านทาง หมายเลขโทรศัพท์
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

เพิ่ม/ลบลูกค้าไปที่หรือจาก กลุ่มใน Bulk

คู่มือนี้จะสอนคุณเพิ่ม/ลบลูกค้าไปที่หรือจาก กลุ่มใน Bulk
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

เพิ่มลูกค้า

คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มลูกค้าด้วยตนเองลงในฐานข้อมูลร้านค้าของคุณ
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

นำเข้าลูกค้า

คู่มือนี้จะแสดงวิธีการนำเข้าลูกค้าไปยังร้านค้าของคุณ
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

ติดตั้ง Contact Form app

อนุญาตให้ลูกค้าติดต่อกับคุณได้อย่างง่ายดาย
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

ติดตั้ง Contact Form plus +

ติดตั้ง contact form plus เพื่อรับแบบสำรวจหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าของคุณ
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

Drift Live Chat (การสนทนา)

ตั้งค่าฟังค์ชั่น Drift Live Chat ในหน้าเว็บไซต์ของคุณ
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

ป้องกันไม่ให้ bots สมัครสมาชิกที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ

เรียนรู้วิธีการเปิดใช้งาน re CAPTCHA ในหน้าลงทะเบียน
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago