การตั้งค่า การจัดส่ง

HuiMing avatar
13 articles in this collection
Written by HuiMing

Easyparcel ทำงานกับ Easystore อย่างไร

สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น โดยใช้ EasyStore เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับ EasyParcel
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

ตั้งค่าการจัดส่งฟรี (เฉพาะสินค้าบางรายการ)

วิธีการตั้งค่าการจัดส่งฟรี (เฉพาะสินค้าบางรายการ)
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

เชื่อมต่อกับ บัญชี Easyparcel

ทำตามคู่มือนี้เพื่อตั้งค่าการบริการ EasyParcel ใน EasyStore ของคุณ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

จัดส่งฟรีสำหรับบางประเทศ

เพื่อแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างการจัดส่งสินค้าฟรีสำหรับบางประเทศ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

วิธีการจัดส่ง (กำหนดตามนํ้าหนัก)

ตัวอย่างเช่น กิโลแรก = Thb 7, 3กิโลขึ้นไป = Thb 5 ต่อกิิโล
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

วิธีการจัดส่ง (กำหนดตามปริมาณสินค้า)

เช่น. 2 รายการแรก = Thb7 , 5 รายการ หรือ ขึ้นไป = Thb3 ต่อรายการ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

วิธีการจัดส่ง (กำหนดตามออเดอร์)

ตัวอย่างเช่น = thb 7 ทั้งออเดอร์
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

วิธีการจัดส่ง (กำหนดตามรายการสินค้า)

ตัวอย่างเช่น ทั้งออเดอร์ = THB 5 ต่อไอเท็ม
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

เพิ่ม / แก้ไข นํ้าหนักและขนาด สินค้าได้อย่างไร?

น้ำหนักและขนาดของสินค้าส่วนใหญ่จะใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

ัตั้งค่า Date Picker app

เปิดใช้งานสำหรับลูกค้าสามารถเลือกวันที่จัดส่ง
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

การจัดส่ง ทำไม "นอกเขตจัดส่ง " (Out of zone)

ทำความเข้าใจสาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาด "นอกเขตจัดส่ง" และวิธีแก้ไข
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

เปิดใช้งานการรับของด้วยตัวเองที่ตัวเลือกการจัดส่ง (self-pickup)

อนุญาตให้ลูกค้ารับสินค้าด้วยตนเองที่สถานที่ตั้งธุรกิจของคุณ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago

อัตราการขนส่งที่แตกต่างกัน สำหรับ รัฐ/ประเทศ

คู่มือนี้แสดงวิธีตั้งค่าการจัดส่งสินค้าไปยังสถาณที่ที่แตกต่างกัน
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated over a week ago