การตั้งค่า การจัดส่ง

HuiMing avatar
13 articles in this collection
Written by HuiMing

Easyparcel ทำงานกับ Easystore อย่างไร

สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น โดยใช้ EasyStore เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับ EasyParcel
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

ตั้งค่าการจัดส่งฟรี (เฉพาะสินค้าบางรายการ)

วิธีการตั้งค่าการจัดส่งฟรี (เฉพาะสินค้าบางรายการ)
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

เชื่อมต่อกับ บัญชี Easyparcel

ทำตามคู่มือนี้เพื่อตั้งค่าการบริการ EasyParcel ใน EasyStore ของคุณ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

จัดส่งฟรีสำหรับบางประเทศ

เพื่อแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างการจัดส่งสินค้าฟรีสำหรับบางประเทศ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

วิธีการจัดส่ง (กำหนดตามนํ้าหนัก)

ตัวอย่างเช่น กิโลแรก = Thb 7, 3กิโลขึ้นไป = Thb 5 ต่อกิิโล
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

วิธีการจัดส่ง (กำหนดตามปริมาณสินค้า)

เช่น. 2 รายการแรก = Thb7 , 5 รายการ หรือ ขึ้นไป = Thb3 ต่อรายการ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

วิธีการจัดส่ง (กำหนดตามออเดอร์)

ตัวอย่างเช่น = thb 7 ทั้งออเดอร์
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

วิธีการจัดส่ง (กำหนดตามรายการสินค้า)

ตัวอย่างเช่น ทั้งออเดอร์ = THB 5 ต่อไอเท็ม
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

เพิ่ม / แก้ไข นํ้าหนักและขนาด สินค้าได้อย่างไร?

น้ำหนักและขนาดของสินค้าส่วนใหญ่จะใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

ัตั้งค่า Date Picker app

เปิดใช้งานสำหรับลูกค้าสามารถเลือกวันที่จัดส่ง
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

การจัดส่ง ทำไม "นอกเขตจัดส่ง " (Out of zone)

ทำความเข้าใจสาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาด "นอกเขตจัดส่ง" และวิธีแก้ไข
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

เปิดใช้งานการรับของด้วยตัวเองที่ตัวเลือกการจัดส่ง (self-pickup)

อนุญาตให้ลูกค้ารับสินค้าด้วยตนเองที่สถานที่ตั้งธุรกิจของคุณ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

อัตราการขนส่งที่แตกต่างกัน สำหรับ รัฐ/ประเทศ

คู่มือนี้แสดงวิธีตั้งค่าการจัดส่งสินค้าไปยังสถาณที่ที่แตกต่างกัน
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday