การตั้งค่าโดเมน

HuiMing avatar
17 articles in this collection
Written by HuiMing

เพิ่ม MX record (email hosting)

การเพิ่ม เพิ่ม MX record เพื่อที่จะเชื่อมต่อ (email hosting)
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

ข้อแตกต่างระหว่าง โอนย้าย & point ชื่อโดเมน ไปยัง Easystore

ความแตกต่างระหว่างการถ่ายโอน & ชี้โดเมน
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

ถ่ายโอนโดเมนจาก EasyStore ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น

ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการโอนโดเมนไปยังผู้ให้บริการรายอื่น
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

FAQ สำหรับสถานะโดเมน

รับคำตอบสำหรับคำถามสถานะโดเมนของคุณ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

ทำไมโดเมนของฉันถึงไม่ออนไลน์?

เรียนรู้วิธียืนยันโดเมนที่กำหนดเองของคุณและทำให้ออนไลน์
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

เปลี่ยนชื่อโดเมนอย่างไร ?

ดูว่าทำอย่างไรหากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมน
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

ยกเลิกการต่ออายุโดเมนอัตโนมัติ

คุณรู้หรือไม่ว่าค่าธรรมเนียมชื่อโดเมนนั้นขึ้นอยู่กับการต่ออายุอัตโนมัติ? หากต้องการยกเลิกบริการอย่างถาวรให้ยกเลิกเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

ความสำคัญของการต่ออายุโดเมน

บทความนี้แสดงขั้นตอนในการต่ออายุโดเมนและข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการต่ออายุโดเมน
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

เว็บไซต์ของฉันแสดงว่า "Your connection is not private/secure"

คำแนะนำในการแก้ไข "การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว /ไม่ปลอดภัย "
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

ลงทะเบียนและซื้อโดเมนใหม่ผ่าน EasyStore

เพิ่มชื่อโดเมนที่กำหนดเองใหม่สำหรับร้านค้าของคุณผ่าน EasyStore
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

การตั้งค่า ZOHO mail

นี่คือคำแนะนำในการตั้งค่าอีเมล ZOHO เข้าไปยังบัญชี EasyStore ของคุณ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

เพิ่ม SSL ที่กำหนดเอง

คำแนะนำในการเพิ่ม SSL แบบกำหนดเองที่คุณซื้อจาก บุคคลที่สาม
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

เปิดการใช้งานการรับรอง SSL

เปลี่ยนจาก HTTP เป็น HTTPS
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

โอนย้าย domain ไปยัง EasyStore

เปลี่ยนนายทะเบียนโดเมนและเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณใหม่กับ EasyStore
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

Point โดเมนของคุณจาก Namecheap ไปยัง EasyStore

บทความนี้จะแนะนำให้คุณpoint โดเมนของคุณจาก Namecheap ไปที่ EasyStore
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

Point โดเมนของคุณจาก GoDaddy ไปยัง EasyStore

อ้างอิงคู่มือนี้เพื่อชี้โดเมนของคุณไปยังร้านของคุณ
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday

Point โดเมนของคุณไปยัง Easystore

อ้างอิงคู่มือนี้เพื่อเชื่อมโยงโดเมนของคุณกับ EasyStore
HuiMing avatar
Written by HuiMing
Updated yesterday