การตั้งค่าโดเมน

Sky avatar
7 articles in this collection
Written by Sky

การตั้งค่า ZOHO mail

นี่คือคำแนะนำในการตั้งค่าอีเมล ZOHO เข้าไปยังบัญชี EasyStore ของคุณ
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

เพิ่ม SSL ที่กำหนดเอง

คำแนะนำในการเพิ่ม SSL แบบกำหนดเองที่คุณซื้อจาก บุคคลที่สาม
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

เปิดการใช้งานการรับรอง SSL

เปลี่ยนจาก HTTP เป็น HTTPS
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

โอนย้าย domain ไปยัง EasyStore

เปลี่ยนนายทะเบียนโดเมนและเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณใหม่กับ EasyStore
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

Point โดเมนของคุณจาก Namecheap ไปยัง EasyStore

บทความนี้จะแนะนำให้คุณpoint โดเมนของคุณจาก Namecheap ไปที่ EasyStore
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

Point โดเมนของคุณจาก GoDaddy ไปยัง EasyStore

อ้างอิงคู่มือนี้เพื่อชี้โดเมนของคุณไปยังร้านของคุณ
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

Point โดเมนของคุณไปยัง Easystore

อ้างอิงคู่มือนี้เพื่อเชื่อมโยงโดเมนของคุณกับ EasyStore
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago