การตั้งค่าโดเมน

Sky avatar
17 articles in this collection
Written by Sky

เพิ่ม MX record (email hosting)

การเพิ่ม เพิ่ม MX record เพื่อที่จะเชื่อมต่อ (email hosting)
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

ข้อแตกต่างระหว่าง โอนย้าย & point ชื่อโดเมน ไปยัง Easystore

ความแตกต่างระหว่างการถ่ายโอน & ชี้โดเมน
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

ถ่ายโอนโดเมนจาก EasyStore ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น

ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการโอนโดเมนไปยังผู้ให้บริการรายอื่น
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

FAQ สำหรับสถานะโดเมน

รับคำตอบสำหรับคำถามสถานะโดเมนของคุณ
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

ทำไมโดเมนของฉันถึงไม่ออนไลน์?

เรียนรู้วิธียืนยันโดเมนที่กำหนดเองของคุณและทำให้ออนไลน์
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

เปลี่ยนชื่อโดเมนอย่างไร ?

ดูว่าทำอย่างไรหากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมน
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

ยกเลิกการต่ออายุโดเมนอัตโนมัติ

คุณรู้หรือไม่ว่าค่าธรรมเนียมชื่อโดเมนนั้นขึ้นอยู่กับการต่ออายุอัตโนมัติ? หากต้องการยกเลิกบริการอย่างถาวรให้ยกเลิกเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

ความสำคัญของการต่ออายุโดเมน

บทความนี้แสดงขั้นตอนในการต่ออายุโดเมนและข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการต่ออายุโดเมน
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

เว็บไซต์ของฉันแสดงว่า "Your connection is not private/secure"

คำแนะนำในการแก้ไข "การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว /ไม่ปลอดภัย "
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

ลงทะเบียนและซื้อโดเมนใหม่ผ่าน EasyStore

เพิ่มชื่อโดเมนที่กำหนดเองใหม่สำหรับร้านค้าของคุณผ่าน EasyStore
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

การตั้งค่า ZOHO mail

นี่คือคำแนะนำในการตั้งค่าอีเมล ZOHO เข้าไปยังบัญชี EasyStore ของคุณ
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

เพิ่ม SSL ที่กำหนดเอง

คำแนะนำในการเพิ่ม SSL แบบกำหนดเองที่คุณซื้อจาก บุคคลที่สาม
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

เปิดการใช้งานการรับรอง SSL

เปลี่ยนจาก HTTP เป็น HTTPS
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

โอนย้าย domain ไปยัง EasyStore

เปลี่ยนนายทะเบียนโดเมนและเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณใหม่กับ EasyStore
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

Point โดเมนของคุณจาก Namecheap ไปยัง EasyStore

บทความนี้จะแนะนำให้คุณpoint โดเมนของคุณจาก Namecheap ไปที่ EasyStore
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

Point โดเมนของคุณจาก GoDaddy ไปยัง EasyStore

อ้างอิงคู่มือนี้เพื่อชี้โดเมนของคุณไปยังร้านของคุณ
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

Point โดเมนของคุณไปยัง Easystore

อ้างอิงคู่มือนี้เพื่อเชื่อมโยงโดเมนของคุณกับ EasyStore
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago