การตั้งค่าโดเมน

Sky avatar
17 articles in this collection
Written by Sky

เพิ่ม MX record (email hosting)

การเพิ่ม เพิ่ม MX record เพื่อที่จะเชื่อมต่อ (email hosting)
Sky avatar
Written by Sky
Updated this week

ข้อแตกต่างระหว่าง โอนย้าย & point ชื่อโดเมน ไปยัง Easystore

ความแตกต่างระหว่างการถ่ายโอน & ชี้โดเมน
Sky avatar
Written by Sky
Updated this week

ถ่ายโอนโดเมนจาก EasyStore ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น

ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการโอนโดเมนไปยังผู้ให้บริการรายอื่น
Sky avatar
Written by Sky
Updated this week

FAQ สำหรับสถานะโดเมน

รับคำตอบสำหรับคำถามสถานะโดเมนของคุณ
Sky avatar
Written by Sky
Updated this week

ทำไมโดเมนของฉันถึงไม่ออนไลน์?

เรียนรู้วิธียืนยันโดเมนที่กำหนดเองของคุณและทำให้ออนไลน์
Sky avatar
Written by Sky
Updated this week

เปลี่ยนชื่อโดเมนอย่างไร ?

ดูว่าทำอย่างไรหากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมน
Sky avatar
Written by Sky
Updated this week

ยกเลิกการต่ออายุโดเมนอัตโนมัติ

คุณรู้หรือไม่ว่าค่าธรรมเนียมชื่อโดเมนนั้นขึ้นอยู่กับการต่ออายุอัตโนมัติ? หากต้องการยกเลิกบริการอย่างถาวรให้ยกเลิกเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

ความสำคัญของการต่ออายุโดเมน

บทความนี้แสดงขั้นตอนในการต่ออายุโดเมนและข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการต่ออายุโดเมน
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

เว็บไซต์ของฉันแสดงว่า "Your connection is not private/secure"

คำแนะนำในการแก้ไข "การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว /ไม่ปลอดภัย "
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

ลงทะเบียนและซื้อโดเมนใหม่ผ่าน EasyStore

เพิ่มชื่อโดเมนที่กำหนดเองใหม่สำหรับร้านค้าของคุณผ่าน EasyStore
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

การตั้งค่า ZOHO mail

นี่คือคำแนะนำในการตั้งค่าอีเมล ZOHO เข้าไปยังบัญชี EasyStore ของคุณ
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

เพิ่ม SSL ที่กำหนดเอง

คำแนะนำในการเพิ่ม SSL แบบกำหนดเองที่คุณซื้อจาก บุคคลที่สาม
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

เปิดการใช้งานการรับรอง SSL

เปลี่ยนจาก HTTP เป็น HTTPS
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

โอนย้าย domain ไปยัง EasyStore

เปลี่ยนนายทะเบียนโดเมนและเปลี่ยนชื่อโดเมนของคุณใหม่กับ EasyStore
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

Point โดเมนของคุณจาก Namecheap ไปยัง EasyStore

บทความนี้จะแนะนำให้คุณpoint โดเมนของคุณจาก Namecheap ไปที่ EasyStore
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

Point โดเมนของคุณจาก GoDaddy ไปยัง EasyStore

อ้างอิงคู่มือนี้เพื่อชี้โดเมนของคุณไปยังร้านของคุณ
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago

Point โดเมนของคุณไปยัง Easystore

อ้างอิงคู่มือนี้เพื่อเชื่อมโยงโดเมนของคุณกับ EasyStore
Sky avatar
Written by Sky
Updated over a week ago