Terdapat di dalam pelan :

  • Free trial

  • Lite

  • Standard

  • Business

Artikel ini mengandungi :

  1. Tentang diskaun ini beserta contoh

  2. Membuat promosi

  3. Tetapan promosi

  4. Syarat tambahan

1. Tentang diskaun ini beserta contoh

1.1 Diskaun ini akan memberikan potongan pada diskaun bagi produk terpilih untuk setiap kuantiti x dalam satu set.

Contoh:

Diskaun 20% untuk setiap pembelian 3 produk A

Jika pelanggan membeli produk A, setiap kuantiti Produk A dalam satu set akan mendapatkan 20% diskaun


2. Membuat promosi

2.1 Pergi ke EasyStore Admin > Promosi > Tambah promosi > Pilih Potongan 20% untuk setiap pembelian 3 epal

2.2 Masukkan tajuk promosi yang dikehendaki ::


Tajuk promosi - untuk rujukan anda sahaja, tidak ditunjukkan kepada pelanggan.

Tajuk paparan di kedai atas talian - akan dipaparkan kepada pelanggan di pelbagai halaman

3. Tetapan Promosi

Mohon kepada

Produk - Produk terpilih

Varian - Variasi produk

Koleksi - Koleksi Produk

Setiap kuantiti tertentu dalam satu set untuk mendapatkan diskaun

Jumlah kuantiti produk X untuk mendapatkan diskaun sebanyak X

Pilihan diskaun

Diskaun dengan peratusan - diskaun sebanyak X% daripada jumlah pesanan

Diskuan dengan jumlah tetap - potongan diskaun sebanyak $ X dengan jumlah yang Tetap dari jumlah pesanan

Tarikh Aktif

Tetapkan tarikh mula promosi. Untuk menetapkan tarikh tamat promosi, nyah tanda 'Tanpa tarikh luput' dan kotak pilihan akan muncul.

4. Syarat tambahan

4.1 Syarat-syarat ini adalah pilihan dan anda boleh membiarkannya sebagai lalai sekiranya tidak berkaitan.

4.2 Sekiranya berkenaan, pesanan yang memenuhi semua syarat dalam tetapan promosi di atas juga harus memenuhi syarat tambahan di bawah untuk menikmati promosi.

Kod baucer - jika berkenaan, pelanggan mesti menggunakan kod baucar semasa pembayaran
Sasar pelanggan - siapa yang boleh menggunakan promosi ini
Had penggunaan stor - berapa kali promosi ini dapat digunakan secara total
Had penggunaan bagi setiap pelanggan - berapa kali setiap pelanggan boleh menggunakan promosi ini

💡 Tips yang anda perlu tahu

Setelah selesai, anda boleh merujuk Ringkasan di sebelah kanan untuk mengesahkan sebelum menyimpan (setelah disimpan tidak dapat diedit).

  • Warna label promosi boleh diubah, rujuk guide untuk arahan.

  • Satu pesanan hanya boleh menggunakan satu kod baucer.

Did this answer your question?