บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีแสดงรายละเอียดการติดต่อในส่วนท้ายของคุณโดยไม่จำเป็นต้องสร้างเพจใหม่

ในบทความนี้:

  • เพิ่มรายละเอียดการติดต่อที่ส่วนท้าย

  • ปรับขนาดตัวอักษรส่วนท้าย

⚠️โปรดทราบ:

เหนือการแก้ไขโค้ดทั้งหมดคุณจะต้องแก้ไขโค้ดซ้ำอีกครั้งหากคุณเปลี่ยนไปใช้เทมเพลตธีมใหม่

1. เพิ่มรายละเอียดการติดต่อที่ส่วนท้าย

Step 1: ไปที่ EasyStore Admin > ช่องทางขายอื่นๆ >ร้านค้าออนไลน์> แก้ไขแหล่งข้อมูล > layout > theme.liquid

Step 2 : ค้นหา {% if settings.footer_social_enable %} ประมาณบรรทัดที่ 190 - 200 และเพิ่มรายละเอียดการติดต่อของคุณเข้าไป </div>

หมายเหตุ : <br> สำหรับ space

Step 3 : บันทึก

2. ปรับขนาดตัวอักษรส่วนท้าย

Step 1: ไปที่ EasyStore Admin > ช่องทางขายอื่นๆ > ร้านค้าออนไลน์ > แก้ไขแหล่งข้อมูล> assets > theme.scss

Step 2 : มองไปที่ font-size: 0.85em; ประมาณบรรทัดที่ 730 - 740 > เปลี่ยนหมายเลขแบบอักษรเป็นขนาดที่คุณต้องการ

Step 3 : บันทึก

Did this answer your question?