บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีเพิ่มแถบสไลด์เพิ่มเติมสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ก่อนหน้านี้คุณมีแถบเลื่อนได้ 6 ตัวเท่านั้น ด้วยการมีแถบเลื่อนมากขึ้นคุณจะสามารถแสดงเนื้อหาที่มีคุณค่าและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

หากต้องการเพิ่มสไลด์ 3 files ต้องแก้ไขที่ร้านค้าออนไลน์ > แก้ไขแหล่งข้อมูล

  • settings_schema.json

  • settings_data.json

  • slider.liquid

⚠️ โปรดทราบ:

เหนือการแก้ไขโค้ดทั้งหมดคุณจะต้องแก้ไขโค้ดซ้ำอีกครั้งหากคุณเปลี่ยนไปใช้เทมเพลตธีมใหม่

1. settings_schema.json

Step 1: ไปที่ EasyStore Admin >ช่องทางขายอื่นๆ > ร้านค้าออนไลน์> แก้ไขแหล่งข้อมูล > config > settings_schema.json

Step 2 : มองไปที่ "slider content" และคัดลอกโค้ดให้เหมือนกับรูปภาพด้านล่าง

หมายเหตุ: สามารถเพิ่มได้จนถึง 20 หรือมากกว่านั้นเพียงแค่เปลี่ยนหมายเลขก็ทำได้

Step 3 : บันทึกและเสร็จสิ้น

2. settings_data.json

Step 1: ไปที่ EasyStore Admin > ช่องทางการขายอื่นๆ > ร้านค้าออนไลน์ > แก้ไขแหล่งข้อมูล > config > settings_data.json

Step 2 : ค้นหา "slide_6": ""เพิ่มโค้ดลงไป

หมายเหตุ: สามารถเพิ่มได้จนถึง 20 หรือมากกว่านั้นเพียงแค่เปลี่ยนหมายเลขก็ทำได้

"slide_7": "", 
"slide_7_jpg": "",
"slide_7_mobile_jpg": "",
"slide_7_link": "",
"slide_7_alt": "",
"slide_7_title": "",
"slide_7_subtitle": "",
"slide_7_button_text": "",

Step 3 : บันทึก และ เสร็จสิ้น

3. slider.liquid

Step 1: ไปที่ EasyStore Admin > ช่องทางขายอื่นๆ > ร้านค้าออนไลน์ > แก้ไขแหล่งข้อมูล > snippets > logo-list.liquid

Step 2 :เปลี่ยนเป็น 20 หรือมากกว่านั้นก็ได้ ตามความต้องการของคุณ

Step 3 : บันทึก และ เสร็จสิ้น

Did this answer your question?