สามารถใช้ได้ในแพลน:

 • ทดลองใช้งานฟรี

 • Standard

 • Business

ในบทความนี้:

1.เกี่ยวกับเครื่องมือและตัวอย่างนี้

2.สร้างโปรโมชั่นนี้

3.การตั้งค่าโปรโมชั่น

4.เงื่อนไขพิเศษ

5.เคล็ดลับและต้องรู้

1. เกี่ยวกับเครื่องมือและตัวอย่างนี้

1.1 เครื่องมือนี้ช่วยให้ลูกค้าของคุณเพิ่มสินค้าอื่นในราคาลดเมื่อซื้อสินค้าในร้านของคุณ

โปรโมชั่น PWP จะนำไปใช้กับสินค้าที่เลือกด้วยการซื้อขั้นต่ำ (จำนวนและ / หรือปริมาณ)

1.2 ตัวอย่าง

T-shirt $ 10 เท่านั้น มื่อชำระเงิน $50 ต่อออเดอร์
ถ้าลูกค้า ชำระเงิน $50 ต่อออเดอร์ พวกเขาจะจ่ายอีกแค่เพียง $5 ในการซื้อ T-shirt

2.สร้างโปรโมชั่นนี้

2.1 ไปที่ EasyStore หน้าดูแลระบบ > โปรโมชั่น > เพิ่มโปรโมชั่น > เลือก PWP >

แอปเปิ้ล อยู่ที่ 5 บาทหากซื้อขั้นตํ่า 50 บาท

2.2 ป้อนชื่อหัวข้อที่คุณต้องการ:

ชื่อโปรโมชั่น - สำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้นไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น

ชื่อที่แสดงหน้าร้าน - จะแสดงให้ลูกค้าเห็นในหน้าต่างๆ

3.การตั้งค่าโปรโมชั่น

 • PWP ตัวเลือก

สินค้า/ รุ่นที่เลือกซึ่งสามารถซื้อได้ด้วยราคา PWP

(หากไม่พบในรายการแบบหล่นลงให้พิมพ์ชื่อในแถบค้นหาเพื่อเรียกรายการ)

 • ราคา PWP

ส่วนลดตามเปอร์เซ็นต์ - ส่วนลดโดย X% ของราคาสินค้า

ส่วนลดตามจำนวนเงินคงที่ - ส่วนลด $ $ จากราคาสินค้า

กำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ - ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน $ X ที่แน่นอน

 • ปริมาณ PWP Y, จำนวนสินค้า / ตัวแปรที่เลือกซึ่งสามารถซื้อได้ด้วยราคา PWP

 • ด้วยการซื้อ

ลูกค้าจะต้องซื้อปริมาณ Z ของสินค้า/ ชุดตัวเลือกนี้เพื่อซื้อรายการ Y PWP ด้วยราคา PWP

 • ปริมาณเฉพาะที่จะได้รับ PWP

Z ซึ่งในการซื้อสินค้า/ ชุดรูปแบบ Z ที่เลือกทุกชุดลูกค้าสามารถซื้อรายการ Y PWP ด้วย

ราคา PWP

 • วันที่ใช้งาน

กำหนดวันที่เริ่มต้นโปรโมชั่น หากต้องการตั้งค่าวันที่สิ้นสุดการส่งเสริมการขายให้ยกเลิกการเลือก 'ไม่มีวันหมดอายุ' และช่องการเลือกจะปรากฏขึ้น

4.เงื่อนไขพิเศษ

4.1 เงื่อนไขเหล่านี้เป็นทางเลือกและคุณอาจปล่อยให้เป็นค่าเริ่มต้นหากไม่สามารถใช้ได้

4.2 หากเกี่ยวข้องคำสั่งซื้อที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดในการตั้งค่าโปรโมชั่นด้านบนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษด้านล่างนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษ


 • รหัสว้อยเชอร์โค้ด - หากมีให้ลูกค้าจะต้องใช้รหัสบัตรว้อยเชอร์ที่เช็คเอาท์

 • กำหนดเป้าหมายลูกค้า- ใครสามารถใช้โปรโมชั่นนี้

 • จำกัดการใช้งานร้าน- โปรโมชั่นนี้สามารถใช้งานได้ทั้งหมดกี่ครั้ง

 • ขีดจำกัดการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย- ลูกค้าแต่ละรายสามารถใช้โปรโมชั่นนี้กี่ครั้ง

5.เคล็ดลับที่ต้องรู้

5.1 เคล็ดลับ:

เมื่อเสร็จแล้วคุณอาจอ้างถึงข้อมูลสรุปทางด้านขวาเพื่อยืนยันก่อนบันทึก

(เมื่อบันทึกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้)

5.2 ต้องรู้:

 • สีของฉลากส่งเสริมการขายสามารถเปลี่ยนแปลงได้

 • หนึ่งคำสั่งซื้อสามารถใช้รหัสส่วนลดหนึ่งรหัสเท่านั้น

Did this answer your question?