เกี่ยวกับบทความนี้:

  1. คำแนะนำ

  2. ติดตั้งแอพ Discount Timer app

  3. เงื่อนไขสำหรับ countdown timer เพื่อโชว์

1.คำแนะนำ

การติดตั้งแอป Discount Timer จะเปิดใช้งานตัวจับเวลานับถอยหลังบนสินค้าของคุณ สิ่งนี้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าโปรโมชั่นของคุณใกล้จะสิ้นสุดและสร้างความเร่งด่วน

สำหรับพวกเขาในการสั่งซื้อ

2.ติดตั้งแอพ Discount Timer

2.1ไปที่ หน้าดูแลระบบ Easystore > แอพพลิเคชั่น > ค้นหา " Discount Timer "

2.2 ถ้าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว , คลิก "การตั้งค่า "

2.3 ทำเครื่องหมาย 'เปิดใช้งานตัวจับเวลาส่วนลด'> เลือกข้อความและสีพื้นหลังที่คุณต้องการ

(ดูตัวอย่างตัวจับเวลาจะปรากฏที่ด้านล่าง)> บันทึกการเปลี่ยนแปลง

2.4 เสร็จสิ้น

3.เงื่อนไขสำหรับ countdown timer เพื่อโชว์

3.1 ตัวจับเวลาส่วนลดจะแสดงเฉพาะกับสินค้าที่มีโปรโมชั่นประเภทส่วนลดอย่างต่อเนื่อง

คุณสามารถสร้างโปรโมชั่นลดราคาได้ที่ หน้าดูแลระบบ> โปรโมชั่น > เพิ่มโปรโมชั่น

3.2 เงื่อนไขที่จะตั้งเมื่อสร้างโปรโมชั่นเพื่อให้ตัวจับเวลาส่วนลดแสดง

เงื่อนไขที่ 1: โปรโมชั่นเฉพาะในรายการที่เลือกจะแสดงตัวจับเวลา (โปรโมชั่นในร้านค้าทั้งหมดไม่สามารถแสดงตัวจับเวลา)

เงื่อนไข 2: เพียง 1 ปริมาณและมากกว่าจะแสดง Discount Timer

(2 และสูงกว่าไม่สามารถแสดงตัวจับเวลา)

เงื่อนไขที่ 3: จะต้องมีวันที่กำหนดวันสิ้นสุดสำหรับโปรโมชั่น

เงื่อนไขที่ 4: การเลือกเงื่อนไขเพิ่มเติมของรหัสคูปองสมาชิกที่เข้าสู่ระบบและกลุ่มลูกค้าที่เลือกทั้งหมดจะไม่แสดงตัวจับเวลาส่วนลด

บทความที่เกี่ยวข้อง :

เพิ่มป้ายกำกับที่สินค้า Product label app

Did this answer your question?