ในบทความนี้

1.โอนย้ายโอนหรือ point ชื่อโดเมนไปที่ EasyStore

2. โอนย้ายชื่อโดเมนไปที่ EasyStore

โอนย้าย (transfer )

หมายความว่าคุณเปลี่ยนผู้รับจดทะเบียนโดเมนเป็น EasyStore และ EasyStore จะกลายเป็นโฮสต์ของโดเมนของคุณ ด้วยวิธีนี้การต่ออายุโดเมนของคุณจะจ่ายให้กับ EasyStore คุณสามารถจัดการระเบียน DNS ของคุณได้ด้วยตัวเอง

หากคุณลืมชื่อเข้าสู่ระบบโดเมนของคุณคุณสามารถขอรายละเอียดการเข้าสู่ระบบชื่อโดเมนจากเราได้ที่ support@easystore.co

ชี้ (Point)

ผู้รับจดทะเบียนโดเมนยังคงเป็นผู้รับจดทะเบียนปัจจุบันของคุณ คุณเพียงเชื่อมต่อชื่อโดเมนของคุณกับ EasyStore ของคุณผ่านตัว Point การต่ออายุโดเมน, การสอบถามการเรียกเก็บเงิน, บันทึก DNS จะทำผ่านโฮสต์ของโดเมนปัจจุบันของคุณ แต่ไม่ใช่ผ่าน EasyStore

Did this answer your question?