1.ไปที่ ระบบ EasyStore > ออเดอร์ > เพิ่มคำสั่งซื้อ

2. เลือก รายการสินค้าของคุณ > เพิ่มลูกค้าของคุณ > เพิ่มคำสั่งซื้อ

3. คุณสามารถสร้างสินค้าที่กำหนดเองได้ด้วยตนเอง หากสินค้านั้นไม่ได้อยู่ในรายการสินค้าของคุณ (ตัวเลือก)

4.และคุณยังสามารถเพิ่มลูกค้าด้วยตัวเองอีกด้วย

5.บันทึก และ เสร็จสิ้น

😁 😃

Did this answer your question?