หมายเหตุสำคัญ: หากคุณยกเลิกการต่ออายุแพลนโดยอัตโนมัติคุณจะยังคงถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการต่ออายุโดเมน หากคุณไม่ได้ปิดใช้งานการต่ออายุโดเมนโดยอัตโนมัติ

ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ยกเลิกทั้งการต่ออายุอัตโนมัติ

(การสมัครโดเมนและแพลนที่คุณได้ซื้อ)

หากโดเมนของคุณซื้อจาก EasyStore โดเมนจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ในการทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินอีกต่อไปโปรดอย่าลืมยกเลิกโดเมนและวางแผนบริการต่ออายุอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บค่าต่ออายุเพิ่มเติม

1. ไปที่ หน้าดูแลระบบ EasyStore> การตั้งค่า > โดเมน > ลงทะเบียนโดเมน >

'รูปดินสอ' ไอคอน

2. จัดการ> ต่ออายุโดเมนอัตโนมัติ > ปิด

3. บันทึก

บทความที่เกี่ยวข้อง :

ลงทะเบียนและซื้อโดเมนใหม่ผ่าน EasyStore

ความสำคัญของการต่ออายุโดเมน

Did this answer your question?