ในบทความนี้:

  1. เกี่ยวกับช่องทางการจัดส่ง 

  2. แนะนำ แอพ EasyParcel Thailand 

  3. สร้างโซน

  4. ติดตั้งการจัดส่งในแต่ละโซน 


1.เกี่ยวกับช่องทางการจัดส่ง 

วิธีการจัดส่งหมายถึงวิธีการที่คุณจัดส่ง / ส่งมอบผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับลูกค้าของคุณ
โดยวิธีการที่แตกต่างกันอาจแตกต่างกันในแง่ของ:

  • บริษัทการจัดส่งนั้น  ( ไปรษณีย์ไทย, SCG Express และอื่นๆ )

  • วิธีการคำนวณ ( จากนํ้าหนัก, จำนวนสินค้า, และอื่นๆ )

  • อัตราการจัดส่ง ( สมมุติตัวอย่าง เช่น 10บาท ต่อกิโล , 5บาท ต่อชิ้น , หรือ อื่นๆ  )

2.แนะนำ แอพ EasyParcel Thailand

หากคุณจัดส่งจากประเทศไทย คุณสามารถติดตั้งแอพ EasyParcel Thailand
แอพนี้สามารถคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดส่งอัตโนมัติทั่วประเทศไทย
เมื่อทำการชำระเงิน อ้างอิงที่นี่ เพื่อทราบวิธีการทำงานของแอพนี้อย่างละเอียด 

3.สร้างโซน


3.1 ก่อนที่จะสร้างวิธีการจัดส่งคุณต้องสร้างพื้นที่การจัดส่งที่เราเรียกว่าโซน
คุณสามารถแยกโซนตามประเทศ / จังหวัด / รหัสไปรษณีย์ ตามที่คุณต้องการ

3.2 ไปที่ EasyStoreแอดมิน  > การตั้งค่า > การจัดส่ง  > เพิ่มโซนในการจัดส่ง 


3.3 ตั้งชื่อโซนนี้ และ เลือกประเทศที่เป็นของโซนนี้

3.4 เมื่อเลือกประเทศแล้วคุณจะได้รับแจ้งให้เลือกจังหวัดเพิ่มเติม (สามารถเลือกตาม "รหัสไปรษณีย์" หรือ "จังหวัด" )


เลือกจากราย - เลือกจังหวัดที่อยู่ในโซนการจัดส่งของคุณ

4.ติดตั้งการจัดส่งในแต่ละโซน 


4.1 ถัดไปเพิ่มวิธีการจัดส่งสำหรับโซนนี้

เคล็ดลับ: หนึ่งโซนสามารถมีวิธีการจัดส่งได้หลายวิธีคุณสามารถเพิ่มอีกหนึ่งวิธีหลังจากตั้งวิธีหนึ่งที่สมบูรณ์แล้ว 

4.2 กรอกข้อมูลการตั้งค่าสำหรับวิธีการจัดส่งนี้ คุณสามารถอ้างอิงลิงค์ด้านล่าง
สำหรับคู่มือการตั้งค่าสำหรับวิธีการจัดส่งแต่ละวิธี

วิธีการจัดส่ง (กำหนดตามนํ้าหนัก)

วิธีการจัดส่ง (กำหนดตามปริมาณสินค้า)

วิธีการจัดส่ง (กำหนดตามรายการสินค้า)

วิธีการจัดส่ง (กำหนดตามออเดอร์)

4.3 บันทึกและเสร็จสิ้น ตอนนี้คุณสามารถสร้างโซนถัดไปได้ (ถ้ามี)

Did this answer your question?