ในบทความนี้ :

  1. เพิ่มคอลเลคชั่นเด่นเป็น 6 รายการ

  2. จัดเรียงในเวอร์ชั่นมือถือเป็นคอลเลคชั่นที่แนะนำ 2 รายการต่อแถว

1.เพิ่มคอลเลคชั่นเด่นเป็น 6 รายการ

1.1 ไปที่ ระบบEasyStore  > ร้านค้า > ธีม >แก้ไขแหล่งข้อมูล  > โฟลเดอร์ config/settings_schema.json.

1.2 หา < Featured collections > อยู่บรรทัดที่  1171 > เลื่อนลงมาคอลเลคชั่นที่ 4 > คัดลอกตามไฮไล้ทสีเทา ตามที่เราได้แนบภาพมา 

1.3 วางลงข้างใต้ และเปลี่ยนตัวเลขไปยัง  5.  ตามภาพที่เราได้แนบมา 

1.4 ทำซํ้าเหมือนเดิมตามขั้นตอนที่  3 ข้างบนสำหรับตัวเลข  6 > บันทึก 

1.5 หลังจากนั้นไปยัง config/settings_data.json > คัดลอกตามไฮไล้ทสีเทา ตามที่เราได้แนบภาพมา 


1.6 วางลงด้านล่างและเปลี่ยนตัวเลขไป 5 ตามภาพที่เราได้แนบมา 

1.7 ทำซํ้าเหมือนเดิมขั้นตอนที่ 6 ข้างบน และเปลี่ยนตัวเลขไปที่  6 > บันทึก 


1.8  ตอนนี้คุณสามารถไปที่ ธีม  > ปรับแต่ง  > Featured collections คุณก็จะสามารถมองเห็นคอลเลคชั่นที่  5 และ 6.


2.จัดเรียงในเวอร์ชั่นมือถือเป็นคอลเลคชั่นที่แนะนำ 2 รายการต่อแถว

2.1  ไปที่แก้ไขแหล่งข้อมูล  > โฟลเดอร์  assets/theme.scss.


2.2 คัดลอกตามไฮไล้ทสีเทา ตามที่เราได้แนบภาพมา  

2.3 วางโค้ดด้านล่าง 

flex-basis: auto;
width: calc(50% - 10px);


2.4  ผลลัพธ์ตามด้านล่างนี้ 

2.5 บันทึก และ เสร็จสิ้น


หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ  😀🙂 

Did this answer your question?