ในบทความนี้ :


a. Trustmark คืออะไร
b. ประโยชน์
c. สามารถเพิ่ม  trustmark ที่หน้าร้านได้อย่างไร
d. การเพิ่ม trustmark ของคุณ
e. ปรับแต่ง trustmark ไปที่ ซ้าย และ ขวา
f. เคล็ดลับ (ปรับแต่งขนาด / ตำแหน่งของโลโก้ )

ในบทความนี้จะแนะนำคุณในการเพิ่ม trustmark ที่หน้าร้านในส่วนท้าย เก็บ trustmark ไว้ที่ด้านล่างของไอคอนโซเชียลมีเดีย

a. Trustmark คืออะไร 

Trustmark เป็นตราสัญลักษณ์การค้าอิเลคทรอนิกส์หรือโลโก้ที่จะปรากฏบนเว็บไซต์เพื่อต้องการระบุว่าธุรกิจและเว็บไซต์ของคุณได้รับไว้วางใจและความน่าเชื่อถือจากองค์กรที่ออกให้


b. ประโยชน์ 


เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าและสามารถบ่งบอกถึงความปลอดภัยในการทำธุรกิจกับเว็บไซต์ที่แสดงอยู่ 


c. สามารถเพิ่ม  trustmark ที่หน้าร้านได้อย่างไร


เราใช้ Biztrust เป็นตัวอย่างในการอธิบาย: 

1.) ไปที่ธีม > แก้ไขแหล่งข้อมูล > ไปที่โฟลเดอร์ layout/theme.liquid


2. CTRL F ค้นหา  "social link" เพื่อตรงไปยังบรรทัด


3. คัดลอกและวางโค้ดที่ด้านล่างนี้  {% include 'social-links' %} </div>

<a href="https://biztrust.ssm.com.my/web/guest/seal-auth?sealID=0e250f85-10e3-46af-dbdd-d712643333ed" target="_blank"><img style="width: 100px;" src="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/eesb.public/images/biztrust_ssm_logo.png"></a>

มันจะปรากฏดังนี้: 

d. การเพิ่ม trustmark ของคุณ  


หากคุณมีรูปภาพหรือ URL อื่นแทน biztrust คุณสามารถแก้ไขโค้ดด้านล่างก่อนเพิ่มลิงค์และลิงค์รูปภาพของคุณเอง:

<a href=“link” target=“_blank”><img style=“width: 100px;” src=“image link”></a>

บันทึก และ เสร็จสิ้น 

e. ปรับแต่ง trustmark ไปที่ ซ้าย และ ขวา  


ตัวอย่างเช่น :  ด้านซ้าย 

<a href="https://biztrust.ssm.com.my/web/guest/seal-auth?sealID=0e250f85-10e3-46af-dbdd-d712643333ed" target="_blank"><img style="width: 100px; margin-left= 100%; " src="https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/eesb.public/images/biztrust_ssm_logo.png"></a>


ตัวอย่างเช่น : ด้านขวา 

เคล็ดลับ: 

1.หากคุณต้องการปรับขนาดของโลโก้, คุณสามารถปรับแต่ง  width: 100px; โดยการเปลี่ยนตัวเลข

2. คุณต้องการที่จะปรับตำแหน่งของโลโก้โดยการเปลี่ยนไปตรงกลางหรือด้านข้างไม่มากเกินไปจากนั้นคุณสามารถปรับ margin-left= 100%; โดยการเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์


หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ 😀🙂Did this answer your question?