หมายเหตุ:


พวกเรารองรับ  10 ภาษา ในระบบของเราตอนนี้ 

Language available:

 • Bahasa Indonesia

 • Bahasa Malaysia

 • English

 • Filipino

 • tiếng Việt

 • ไทย

 • 日本語

 • 繁体中文

 • 繁體中文

 • 한국어

 1. ระบบ EasyStore   > การตั้งค่า >ข้อมูลส่วนตัว > ภาษา 

2. หลังจากเลือก ภาษา แล้ว ให้ทำการ " บันทึก" เสร็จสิ้น 


หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ 😀

Did this answer your question?