Langkah 1 : Admin EasyStore > Pelanggan > Tambah pelanggan.

Langkah 2 : Isikan bidang yang berkenaan.

Langkah 3 : Isikan alamat.

Langkah 4 : Simpan dan selesai.

Langkah 5 : Pelanggan akan terima E-mel Jemputan di Akaun Pelanggan untuk mereka mengaktifkan akaun mereka. Setelah selesai, status akaun mereka akan jadi Verified.

Did this answer your question?