ไอคอนช่องทางการชำระเงินที่แสดงส่วนท้ายร้านค้าของคุณ
สามารถเพิ่มความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของลูกค้าได้อย่างแน่นอน

  1. ไปที่ ธีม > ติดตั้งธีมด้านล่าง 

MineStyle

HappyKitchen

DreamsBedding

TheSummer

Flower&TeaHouse

PrismeInspiration

MensCLUBWild Heart

หมายเหตุ: เฉพาะธีมที่เลือกไว้ด้านบนเท่านั้นที่มีคุณสมบัตินี้

2. คลิก ปรับแต่ง  > โลโก้ส่วนท้าย 

3. เลือกโลโก้ที่จะปรากฏที่ส่วนท้าย  (เปิด / ปิด)

4. คลิก บันทึก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว 

Did this answer your question?