PayPal สร้างวิธีที่ดีกว่าในการจัดการโอนเงิน และเสนอทางเลือกความยืดหยุ่นเมื่อทำการโอนเงิน การชำระเงินหรือรับเงิน ให้บริการในกว่า 200 ตลาดทั่วโลกทำให้ผู้บริโภคและร้านค้าสามารถรับเงินได้มากกว่า 100 สกุลเงินถอนเงินใน 56 สกุลเงินและมียอดคงเหลือในบัญชี PayPal ใน 25 สกุลเงิน

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบัญชีที่ลงทะเบียนกับ PayPal ยังไม่มีบัญชีใช่ไหม อ้างถึงบทความนี้เพื่อลงทะเบียนบัญชี

  1. ไปที่ การตั้งค่า  > การชำระเงิน  และ คลิก เพิ่มวิธีการชำระเงิน 


2.  เลือกช่องทางการชำระเงิน Paypal 


3. ใส่ที่อยู่อีเมล์ PayPal 

เคล็ดลับ:

ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม - เป็นค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากลูกค้าของคุณหากพวกเขาเลือกวิธีการชำระเงินนี้ (ไม่บังคับ)

คำอธิบาย - ช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าใจวิธีการชำระเงินนี้ (ไม่บังคับ)

บทความที่เกี่ยวข้องนี้ :

Did this answer your question?