คุณสามารถเพิ่มหลายสกุลเงินสำหรับร้านค้าของคุณ
เพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถเลือกสกุลเงินที่ต้องการ

Part 1: Add currency

  1. EasyStore แอดมิน > ตั้งค่า > สกุลเงิน > เพิ่มสกุลเงิน 

2. เลือกสกุลเงินที่คุณต้องการเพิ่ม 

3. ตั้งค่าทศนิยม และ อัตราแลกเปลี่ยน

หมายเหตุ: หากคุณมีเพียงหนึ่งสกุลเงินคุณไม่จำเป็นต้องกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

ส่วนที่ 2: เปลี่ยนสกุลเงินเริ่มต้น

  1. EasyStore แอดมิน >  ตั้งค่า > สกุลเงิน 

2.  คลิก  “แก้ไข” ที่สกุลเงิน  > ติ๊กในช่อง "ตั้งค่าสกุลเงินเริ่มต้น"

หมายเหตุ:

  1. โปรดทราบว่าหากคุณเปลี่ยนสกุลเงินเริ่มต้นราคาสินค้าจะไม่อัพเดทตามอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวอย่าง:

สกุลเงินเริ่มต้นคือ SGD
อัตราแลกเปลี่ยนเป็น MYR คือ 3 (1 SGD = 3 MYR)
ราคาสินค้าปัจจุบัน คือ 1 SGD

เมื่อคุณเปลี่ยนสกุลเงินเริ่มต้นจาก SGD เป็น MYR ราคาสินค้าจะกลายเป็น 1 MYR (จะไม่แปลงโดยอัตโนมัติเป็น 3 MYR) ดังนั้นหากคุณต้องการเปลี่ยนสกุลเงินเริ่มต้นคุณต้องเปลี่ยนราคาสินค้าด้วย  ที่นี่หากคุณต้องการเปลี่ยนราคาสินค้าเป็นกลุ่ม

2. ระบบจะกำหนดสกุลเงินตาม IP ของลูกค้า มี 2 เงื่อนไขคือ: -

  • หาก IP ของลูกค้าคือสิงคโปร์ระบบจะกำหนดสกุลเงิน SGD ให้กับลูกค้าแม้สกุลเงินเริ่มต้นของคุณคือ MYR

  • หาก IP ลูกค้าคือสิงคโปร์คุณไม่ได้เพิ่ม SGD เป็นสกุลเงินของคุณ ระบบจะแสดงสกุลเงินเริ่มต้นซึ่งเป็น MYR หรือจะกำหนดสกุลเงินซึ่งเป็นประเทศที่ใกล้เคียงที่สุดกับสิงคโปร์

ส่วนที่ 3 ลบสกุลเงิน 

  1. EasyStore แอดมิน >  การตั้งค่า > สกุลเงิน 

หมายเหตุ: สกุลเงินเริ่มต้นไม่สามารถลบได้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปลี่ยนสกุลเงินเริ่มต้นหากเป็นสกุลเงินอื่นคุณต้องลบสกุลเงินนั้น

2. คลิก "แก้ไข" บนสกุลเงินนั้น  > และ คลิก ลบสกุลเงินนั้น 

Did this answer your question?