แทนที่จะตั้งค่าจัดส่งฟรีทั้งหมดคุณสามารถตั้งค่าการจัดส่งฟรีในแต่ละสินค้าได้ 

1. ล็อคอิน EasyStore แอดมิน >  สินค้า 

2. คลิกเข้าไปยังสินค้า 

3. เลื่อนลงมาด้านล่างที่ การตั้งค่าตัวแปร > ตรวจสอบ  [สินค้านี้จัดส่งฟรี ] > บันทึก 

มันทำงานอย่างไร ?

ตัวอย่าง A 

Emma ซื้อสินค้า A และ สินค้า B จากร้านค้าของคุณ

อัตราการจัดส่งสินค้าของร้านค้าของคุณ:
ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้า - THB 8 / รายการ

สินค้า A - จัดส่งฟรี
สินค้า B - คิดค่าจัดส่งตามปกติ 

Emma จะต้องจ่าย THB 8 แทน THB 16 สำหรับค่าจัดส่ง

ตัวอย่าง B
Emma ซื้อสินค้า A , สินค้า B และสินค้า  C จากร้านค้าของคุณ 

อัตราการจัดส่งสินค้าของร้านค้าของคุณ:
ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก - 10 กิโลกรัมแรก = THB 10; 1kg ต่อมา = เพิ่มใน THB 5

สินค้า A  - 4 kg
สินค้า B  - 4 kg
สินค้า C  - 4 kg  (จัดส่งฟรี)

Emma จะต้องจ่าย THB 10 แทนที่  THB 20 สำหรับค่าจัดส่ง 

GIF : 

Did this answer your question?