ช่วยให้คุณสร้างการจัดส่งฟรีบนผลิตภัณฑ์ในบางประเทศ

ตัวอย่างเช่น มาเลเซีย 

1.  ระบุโซนในการจัดส่ง 

2.  เลือก วิธีจัดส่ง "คำนวนตามนํ้าหนัก "


0.1 กิโลกรัมแรกสำหรับ RM0.001 หรือ MYR 0.001

  • เพื่อช่วยให้การจัดส่งฟรี เมื่อใส่น้ำหนัก สินค้าใน 0 KG ทุกเพิ่มเติม 1 KG สำหรับ RM

  • แทรกอัตราการขนส่งปกติต่อกิโลกรัม

3.  นํ้าหนักสินค้าเป็น 0 KG

ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหนักสินค้า อยู่ในหน่วย 0 KG  เพื่อให้สามารถจัดส่งฟรี
สำหรับสินค้าเฉพาะ

4. เสร็จสิ้น  : )


Did this answer your question?