ลูกค้าของคุณอาจพบข้อผิดพลาด [นอกเขตจัดส่ง] ระหว่างการชำระเงินและนี่คือสาเหตุ:

  1. ไม่มีวิธีการจัดส่ง  (คุณต้องเพิ่มวิธีการจัดส่ง )

2. ลูกค้าป้อนที่อยู่จัดส่งซึ่งไม่ได้อยู่ในโซน / พื้นที่ที่คุณระบุ

(ตัวอย่างเช่น: คุณได้กำหนดวิธีการจัดส่งภายในประเทศไทย ลูกค้า A ซื้อสินค้าและป้อนที่อยู่สำหรับจัดส่งซึ่งอยู่ในสิงคโปร์ดังนั้นจะเกิดข้อผิดพลาด "นอกเขตจัดส่ง")

3. รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์ที่ลูกค้าให้ไว้ไม่ตรงกับรหัสไปรษณีย์ที่คุณเลือก

(ตัวอย่างเช่นคุณได้ตั้งค่า 35638, 46500, 37281 เป็นเขตรหัสไปรษณีย์ของคุณเพื่อดำเนินการจัดส่ง แต่ลูกค้าป้อน 89111 ในที่อยู่จัดส่ง ดังนั้นข้อผิดพลาด "นอกเขตจัดส่ง" จึงเกิดขึ้น)

4. ที่อยู่ต้นทางไม่ได้รับการตั้งค่าในแอพ EasyParcel Thailand rate (ซึ่งมักเป็นเหตุผลหลัก)

แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ตามลำดับ. 

1. เพิ่มวิธีการจัดส่ง

การตั้งค่า> การจัดส่ง> เพิ่มวิธีการจัดส่ง
มี 4 วิธีการจัดส่งสินค้า

ด้านล่างนี้เป็นแนวทางการจัดส่ง (คลิก)


วิธีการจัดส่งแบบ กำหนดตามนํ้าหนัก
วิธีการจัดส่งแบบ กำหนดตามปริมาณสินค้า
วิธีการจัดส่งแบบ กำหนดตามรายการสินค้า
วิธีการจัดส่งแบบ กำหนดตามออเดอร์ 

หมายเหตุ : // ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ EasyParcel คุณอาจรวมกับ EasyParcel เป็นวิธีการจัดส่งของคุณรวม EasyParcel (ไทยแลนด์)


2. แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับเขตการจัดส่งสินค้าหรือพื้นที่ไปรษณีย์ (หากคุณตั้งค่านี้) คุณสามารถแสดงตัวเลือกการจัดส่งของคุณในหน้าเนื้อหา (สร้างหน้าเพจ)


3. อย่าลืมกำหนดที่อยู่ต้นทางของคุณหากคุณติดตั้ง EasyParcel Thailand Rate
เป็นวิธีการจัดส่งของคุณ

Did this answer your question?