ในบทความนี้ : 

  1. คำแนะนำ

  2. หมายเลขของสินค้าในหน้าหลัก 

  3. หมายเลขของสินค้าแต่ละแถวในหน้าคอลเลคชั่น 

1.คำแนะนำ

จำนวนสินค้าในแต่ละแถวที่แตกต่างกันสามารถสร้างความรู้สึกที่แตกต่างไปจากร้านค้าออนไลน์ของคุณหากคุณต้องการให้ร้านค้าของคุณยุ่งเหยิงน้อยลงหรือคุณต้องการที่จะแสดงสินค้าที่หลากหลายที่คุณมีอยู่ตอนนี้

ประโยชน์ที่ได้รับ:

  • เพื่อปรับแต่งหมายเลยของสินค้าต่อแถว เพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่เหมาะกับทิศทางของร้านค้าของคุณ

  • มีร้านค้าที่เป็นระเบียบและเป็นระเบียบมากขึ้น

2. หมายเลขสินค้าแต่ละแถวบนหน้าหลัก


2.1 ไปที่ EasyStore แอดมิน  > ร้านค้าออนไลน์  > ธีม  > แก้ไขหลังข้อมูล  > folder snippets/product-grid-item.liquid.

2.2 แทรก  {% comment %} อยู่ข้างบน และ  {% endcomment %} ที่ส่วนด้านล่างเช่นเดียวกับตัวอย่างในรูปภาพ 


2.3 ผลลัพธ์ดังนี้ > บันทึก 

2.4  ต่อไป , ไปที่  folder snippets/featured-product.liquid.

2.5 เปลี่ยนหมายเลขข้างๆ  'products_per_row' ไปที่หมายเลขของสินค้าในแต่ละแถว ที่คุณต้องการ  > บันทึก 

  • หมายเหตุ : คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขที่  2, 3, 4, 5. ได้เท่านั้น 

3.หมายเลขของสินค้าแต่ละแถวในหน้าคอลเลคชั่น 


3.1 ไปที่ folder collection-grid-item.liquid.

3.2 แทรก  {% comment %} ที่ด้านบน และ  {% endcomment %} ที่ส่วนด้านล่างเหมือนในรูปที่เราได้แนบมา

3.3  ผลลัพธ์ดังนี้ > บันทึก  

3.4  ต่อไป ไปที่ templates/collection.liquid.

3.5 เปลี่ยนหมายเลขข้างๆ 'products_per_row' ไปที่หมายเลขสินค้าที่คุณต้องการ  > บันทึก 

  • หมายเหตุ : คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขที่  2, 3, 4, 5. ได้เท่านั้น 

Did this answer your question?