ในบทความนี้ :

a. คำแนะนำ
b. เพิ่มสินค้า 

a. คำแนะนำ 


หากคุณต้องการอัปโหลดสินค้าของคุณโดยไม่ต้องเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ของคุณหรือต้องการซ่อนสินค้านั้นไว้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการ ในบทความนี้

b. เพิ่มสินค้า 


1.เพิ่มสินค้าตามปกติหรือไปที่หน้าสินค้า ที่คุณมีอยู่

2. ทัศนวิสัยการมองเห็น > เลือก 'ปิดสาธารณะ ' หากคุณไม่ต้องการให้สินค้า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือก 'กำหนดการ' เพื่อกำหนดเวลาการเผยแพร่สินค้าของคุณ
ในภายหลัง

3. บันทึก 


GIF : 


Did this answer your question?