Dalam artikel ini: 

a. Pengenalan
b. Muat turun pusat bantuan

a. Pengenalan

Menyesuaikan help centre anda sendiri dengan memaparkan soalan & jawapan yang biasa ditanya oleh pelanggan anda. Ianya boleh dipaparkan pada bahagian tab di bar navigasi menu utama. Ini akan menjimatkan masa untuk mereka bentuk dan menyelaraskan susun atur pusat bantuan.

Apa yang perlu anda lakukan ialah memasukkan soalan, jawapan dan tajuk.
Paparkan soalan & jawapan yang biasa akan ditanya oleh pelanggan anda. Ini akan memudahkan mereka akses kepada maklumat dan sokongan.

b. Muat turun Help Centre

Langkah 1 : EasyStoreAdmin > Aplikasi > Lebih Aplikasi  > Cari Help Center > Install

Langkah 2 : Masukkan  Title >  Isi Questions and Answers > Simpan

Imej GIF tambahan untuk reference:

Did this answer your question?