Dalam artikel ini:

a. Tentang  rekod MX
b. Tambah  rekod MX
c.  Edit rekod  MX

a. Tentang MX rekod 

Panduan ini boleh digunakan untuk pengguna yang membeli domain dari EasyStore dan ingin menambah rekod MX untuk berhubung dengan hosting emel. Rekod MX disediakan oleh pembekal khidmat emel anda.

Menggunakan perkhidmatan emel yang dihoskan membantu menyampaikan profesionalisme dan membina kepercayaan terhadap jenama. Emel yang dihoskan membolehkan pengguna memanfaatkan jenama khusus supaya nama syarikat dapat dipaparkan dengan jelas


b. Tambah rekod MX 

Langkah 1 : EasyStore Admin > Tetapan > Domain

Langkah 2 : Klik ikon 'Pencil'

Langkah 3 : Tambah DNS rekod

Langkah 4 : Membiarkan nama domain kosong

Langkah 5 : Jenis > Pilih ' MX '

Langkah 6 : Jika anda mempunyai lebih daripada satu rekod MX, sila masukkannya dalam baris yang berbeza > Simpan perubahan

📌 Nota : rekod MX  disediakan oleh pembekal khidmat emel anda

c. Edit rekod MX

Jika anda ingin mengedit rekod, sila klik pada 'Pensil' untuk memadam yang sedia ada dan menambah rekod baru.

GIF untuk rujukan tambahan: 

Did this answer your question?