คู่มือนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ค้าที่ต้องการเสนอตัวเลือกการรับสินค้าด้วยตนเอง
นอกเหนือจากตัวเลือกการจัดส่งอื่น ๆ

  1. EasyStore แอดมิน  > ตั้งค่า > สถานที่ 

2.  เพิ่มสถานที่ 

3.  ป้อนรายละเอียดที่อยู่ของคุณ และเปิดใช้งานสถานที่นี้

ละเว้นการให้บริการรับของ :  ลูกค้าสามารถมารับของได้หลังจากวันที่กำหนดละเว้นการรับของ

ตัวอย่าง : ละเว้นการรับของ 3 วัน 

ลูกค้าสามารถเลือกวันที่จัดส่งได้หลังจากวันที่คุณละเว้นไว้เท่านั้น 

4. บันทึก 

Did this answer your question?