บทความนี้:

  1. คำแนะนำ 

  2. สร้างลิงค์ไปยังลูกค้าโดยตรงและนำไปยังสินค้าเพิ่มเติมนั้นๆ 

  3. เคล็ดลับ

  4. สิ่งสำคัญ 

1.คำแนะนำ 

บางทีลูกค้าของคุณเข้าเว็บไซต์ของคุณมาเพื่อสำรวจและดูสินค้ารอบๆ และดูว่าสินค้าในร้านของคุณนั้นมีอะไรบ้าง พวกเขายังไม่ได้มองสินค้าเฉพาะเจาะจง และนี่คือเวลาสำคัญที่พวกเขาจะเข้าดูสินค้าของคุณมากที่สุด  สินค้าที่พวกเขาเลือกดูมีโอกาศสูงที่พวกเขาต้องการที่จะซื้อ
ดังนั้นบทความนี้ แสดงให้เห็นถึงทางสร้างลิงค์ในหน้าหลักของคุณ เพื่อนำลูกค้าเข้าไปสู่หน้าคอลเลคชั่นสินค้าทั้งหมดของคุณได้ 

2.สร้างลิงค์ไปยังลูกค้าโดยตรงและนำไปยังสินค้าเพิ่มเติมนั้นๆ  

2.1 ไปยัง EasyStore แอดมิน  > ธีม > แก้ไขแหล่งข้อมูล

2.2. มองหา หัวข้อ snippets > คลิก ไปที่  snippets/featured-product.liquid

2.3.  เลื่อนลงมาด้านล่าง > copy โค้ดด้านล่างนี้ และ วาง code ข้างใต้หลังจากบรรทัดสุดท้าย

{% if collection.products >= 20%}
<hr class="hr--clear">
<div class="text-center">
    <a class="" href="/collections/all" title="View More Products">View More Products →</a>
</div>
{% endif %}

2.4. บันทึก เมื่อคุณได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

3. เคล็ดลับ 

3.1.คุณสามารถเปลี่ยนหัวข้อตามความต้องการของคุณได้ เช่น  ดูสินค้าเพิ่มเติม 

3.2 คุณสามารถปรับตำแหน่งของปุ่มได้โดยเปลี่ยน "กลาง" เป็น "ขวา" / "ซ้าย"

3.3 คุณสามารทำให้ลิงค์เป็นปุ่มได้ โดยการเพิ่ม "btn" or "btn btn--secondary". 

4. สิ่งสำคัญ

 

4.1.  "ดูสินค้าเพิ่มเติม" ปุ่ม จะแสดงขึ้น ถ้าหากคุณกำหนดสินค้าในคอลเลคชั่นนั้นมีหลายรายการ 

4.2 การจัดประเภทสินค้าเหมือนกับการจัดรูปแบบลักษณะสินค้า , ไปที่ สินค้า  > คลิก เข้าไปที่ สินค้า  > คอลเลคชั่น  > Feature on homepage

รูปภาพอธิบายเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง:

การตั้งค่าคอลเลคชั่นสินค้า 

เพิ่ม/ลบ สินค้าที่ /จากคอลเลคชั่นใน bulk

โชว์คอลเลคชั่นทั้งหมดในหน้าเดียว 


Did this answer your question?