Dalam artikel ini :

  1. Tentang Product Description Tabs

  2. Install aplikasi Product Description Tabs

1. Tentang Product Description Tabs

Product Description Tabs membenarkan anda mengatur mana-mana "Heading" kepada huraian produk sebagai tab header dengan mudah. Kelaskan huraian yang panjang dan pelanggan anda boleh memilih topik yang paling berminat untuk dibaca. Dalam masa yang sama, jika anda istal aplikasi Product Description Tabs, ia akan membenarkan anda mempunyai tab penerangan dengan teratur kepada semua produk anda

Sebelum:

Selepas:

2. Install aplikasi Product Description Tabs 

Langkah 1 : EasyStore Admin > Aplikasi > Lebih aplikasi > Cari Product Description Tabs > Instal

Langkah 2 : Pilih Background Colour dan Text Colour > Save

Langkah 3 : Pergi semula ke Produk > Klik pada produk anda > Penerangan > Pilih gaya Heading (diperlukan) > Simpan

Gambaran GIF sebagai rujukan:

Semoga ini membantu! 😍

Artikel berkenaan:

Apply same product description to all products
Product Label
Mobile Messaging Sharing

Did this answer your question?