Dalam artikel ini :

  1. Pasang aplikasi SendGrid

  2. Daftar akaun SendGrid

  3. Cipta Senarai Contact baru pada SendGrid

  4. Menetap Sender Management

  5. Cipta Surat Berita

1. Pasang aplikasi SendGrid

Langkah 1 : EasyStore Admin > Aplikasi > Lebih Aplikasi > Cari SendGrid

Langkah 2 : Install this app

2. Daftar akaun SendGrid

Langkah 1 : Klik pada pautan dan daftar masuk akaun pada laman web SendGrid

Langkah 2 : Pergi ke SendGrid Dashboard > Tetapan dan dapatkan SendGrid kod API anda. Tampal kod API kepada applikasi SendGrid di EasyStore anda.

Langkah 3 : Import senarai pelanggan anda kepada SendGrid dan klik save (anda boleh tinggakan senarai SenGrid kosong dahulu) dan ia akan import semua pelanggan anda secara automatik kepada Sendgrid


3. Cipta Senarai Contact baru pada SendGrid

Pergi ke Panel Kawalan SendGrid (Control Panel) > Kempen Pemasaran (Marketing Campaigns) > Contacts > Tambah senarai atau segmen (Add List or Segment)

Anda boleh lihat Semua Contact yang anda telah cipta tadi. Anda boleh cipta senari lain sebagai kumpulan pelanggan ke dalam kategori.

4. Menetap Sender Management

Langkah 1 : Pergi ke Panel Kawalan SendGrid > Pemasaran (Marketing) > Penghantar (Senders) > Cipta Penghantar Baru (Create New Sender)

Langkah 2 : Isi  butiran anda supaya surat berita boleh menghantar keluar dengan e-mel akaun yang sah.

5. Cipta Surat Berita

Langkah 1 : Pergi ke Panel Kawalan SendGrid > Pemasaran (Marketing) > Kempen (Campaigns) > Cipta Kempen (Create Campaign)

Langkah 2 : Pilih templat yang bersesuaian dengan surat berita anda

Langkah 3 : Isi butiran sewajarnya. Setelah siap, klik pada send campaign dan surat berita anda akan dihantar kepada pelanggan atau kumpulan terpilih.

Did this answer your question?